آخرین اخبار

نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات

نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات

۲۳ آبان ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۰ اسلایدر
نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات
همایش سراسری دانشگاه جامع علمی کاربردی

همایش سراسری دانشگاه جامع علمی کاربردی

۲۳ آبان ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۰ اسلایدر
همایش سراسری دانشگاه جامع علمی کاربردی
درخشش دانشگاه جامع علمی کاربردی در هشتمین جشنواره ملی حركت​

درخشش دانشگاه جامع علمی کاربردی در هشتمین جشنواره ملی حركت​

۲۳ آبان ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۰ اخبار
درخشش دانشگاه جامع علمی کاربردی در هشتمین جشنواره ملی حركت​
فرصت مجدد برای پذیرفته شدگان دانشگاه جامع علمی کاربردی

فرصت مجدد برای پذیرفته شدگان دانشگاه جامع علمی کاربردی

۲۳ آبان ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۰ اخبار
فرصت مجدد برای پذیرفته شدگان دانشگاه جامع علمی کاربردی
ابلاغ طرح نیازسنجی جذب عضو هیأت علمی طرح سربازی به واحدهای استانی دانشگاه

ابلاغ طرح نیازسنجی جذب عضو هیأت علمی طرح سربازی به واحدهای استانی دانشگاه

۲۲ آذر ۱۳۹۱ | ۱۳:۳۰ اخبار شیرپوینت
طرح نیازسنجی جذب عضو هیأت علمی طرح سربازی جهت درج در فراخوان بهمن 1391 مرکز جذب... ابلاغ شد.