تشکیل کارگروه های بررسی تونایی علمی هیأت اجرایی جذب در 31 واحد استانی دانشگاه

۲۲ مهر ۱۳۹۱ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۵۱۸۶ اخبار شیرپوینت
تعداد بازدید:۱۵۳
دکتر محمدرضا عصاری مسئول دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی و مدرسین دانشگاه جامع علمی كاربردی از تشکیل...
تشکیل کارگروه های بررسی تونایی علمی هیأت اجرایی جذب در 31 واحد استانی دانشگاه

تشکیل کارگروه های بررسی تونایی علمی هیأت اجرایی جذب در 31 واحد استانی دانشگاه

مسئول دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی و مدرسین دانشگاه جامع علمی كاربردی از تشکیل 31 کارگروه بررسی توانایی علمی در هیأت های اجرایی جذب استانی خبر داد.

دکتر محمدرضا عصاری ضمن تقدیر از تمامی روسای محترم واحدهای استانی در راستای همکاری و تعامل با دبیرخانه مرکزی جذب دانشگاه، بر اهداف، وظایف و انتظارت دانشگاه از تشکیل هیأت های اجرایی جذب اعضای هیأت علمی و مدرسین تاکید نمودند.

ایشان در ادامه افزودند: عضویت قریب به 90 عضو ثابت در کارگروه های بررسی توانایی علمی، نشان از عزم جدی مسئولین و روسای واحدهای استانی دانشگاه، در ایجاد وحدت رویه در امور محوله به این هیأت ها دارد، که انشاله بزودی شاهد فعالیت های منسجم و بیش از پیش آنان در سطح استان خواهیم بود.


نظر شما :